Spojená katolícka škola Školská 9, Nemšová

Spojená katolícka škola Školská 9, Nemšová

Školská 9
91441 Nemšová
IČO: 36125946

Informácie o inštitúcii Spojená katolícka škola Školská 9, Nemšová

O škole

 

Ponuka a špecifiká základnej školy:

  • práca s počítačom 1. - 9. roč.
  • výuka cudzích jazykov 1. - 9.roč.
  • školský špeciálny pedagóg
  • práca s integrovanými deťmi
  • špeciálne triedy - pre deti s mentálnym a kombinovaným postihom a pre žiakov s vývinovými poruchami učenia

Kto je to sv. Michal?

  • jeden zo štyroch archanjelov,
  • význam mena : „Kto ako Boh“,
  • obhajca Božieho ľudu,
  • ochranca ľudí,
  • patrón mesta Nemšová

S kým môžete prísť do kontaktu?

Riaditeľ školy:  Ing. Miloš Čižmárik
zs.sv.michala@gmail.com

Kde nás nájdete?

Zobrazit